รายการสมัครเรียน 45 คอร์สเรียนทั้งหมด
ชื่อคอร์ส : Business English
รายละเอียด : หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับคนทำงานออฟฟิศ ธุรกิจต้องรู้ จำนวน 50 ชั่วโมง ระยะเวลาเรียน 4 เดือน
ชื่อคอร์ส : Business English @Home
รายละเอียด : หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ สำหรับคนทำงานออฟฟิศ ธุรกิจ ต้องรู้ เรียนที่บ้านได้ทั้งคอร์ส
ชื่อคอร์ส : Business English @S.E.L.F.100%
รายละเอียด : หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ สำหรับคนทำงานออฟฟิศ ธุรกิจ ต้องรู้ เรียนที่บ้านได้ทั้งคอร์ส
ชื่อคอร์ส : Business English S.E.L.F @Tablet
รายละเอียด : หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับคนทำงานออฟฟิต - เรียนผ่าน Tablet ทั้งคอร์ส
ชื่อคอร์ส : CHAD & EASY
รายละเอียด : หลักสูตรเพื่อการออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง สื่อสารมั่นใจ เรียนได้แล้วทุก Platform พิเศษ! เรียนผ่านโทรศัพท์ระบบ Android
ชื่อคอร์ส : Chad & Easy @Home
รายละเอียด : หลักสูตรการอ่านออกเสียง Pronunciation อย่างถูกต้อง สื่อสารมั่นใจ เรียนที่บ้านได้ทั้งคอร์ส
ชื่อคอร์ส : Chad & Easy @MyEcho (Android Version)
รายละเอียด : หลักสูตรเพื่อการออกเสียงอย่างถูกต้อง สื่อสารมั่นใจ ผ่าน Application MyEcho
ชื่อคอร์ส : Chad & Easy @S.E.L.F.100%
รายละเอียด : หลักสูตรการอ่านออกเสียง Pronunciation อย่างถูกต้อง สื่อสารมั่นใจ เรียนที่บ้านได้ทั้งคอร์ส
ชื่อคอร์ส : CU-TEP / TU-GET
รายละเอียด : ครบทุกทักษะ Grammar, Reading, Vocabulary และ Listening สำหรับการสอบ CU-TEP, TU-GET
ชื่อคอร์ส : ENGLISH IS A MUST ประถมIP
รายละเอียด : -
ชื่อคอร์ส : English is a must : Business Pack ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
รายละเอียด : -
ชื่อคอร์ส : English is a must : FRESHY PACK ปรับพื้นฐานมหาวิทยาลัย
รายละเอียด : -
ชื่อคอร์ส : English is a must : TOEFL PACK - เตรียมสอบทุน มุ่ง ตปท.
รายละเอียด : -
ชื่อคอร์ส : English is a must : TOEIC PACK เพิ่มโอกาสมหา'ลัย+วัยทำงาน
รายละเอียด : -
ชื่อคอร์ส : ENGLISH IS A MUST_ทำเกรดEP
รายละเอียด : -
ชื่อคอร์ส : ENGLISH IS A MUST_สอบเข้าEP
รายละเอียด : -
ชื่อคอร์ส : ENGLISH IS A MUST_อินเตอร์
รายละเอียด : -
ชื่อคอร์ส : ENGLISH IS A MUST_EP ม.4
รายละเอียด : -
ชื่อคอร์ส : FRESHY PACK ปรับพื้นฐานมหาวิทยาลัย
รายละเอียด : -
ชื่อคอร์ส : PACK 1 TOEFL Begins
รายละเอียด : -
ชื่อคอร์ส : PACK 1 TOEFL Begins @HOME
รายละเอียด : เนื้อหา TOEFL ระดับพื้นฐาน ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษทุกทักษะ สำหรับ ม.ปลาย ขึ้นไป และบุคคลทั่วไป เรียนที่บ้านได้ทั้งคอร์ส
ชื่อคอร์ส : PACK 1 TOEFL Begins @S.E.L.F.100%
รายละเอียด : เนื้อหา TOEFL ระดับพื้นฐาน ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษทุกทักษะ สำหรับ ม.ปลาย ขึ้นไป และบุคคลทั่วไป เรียนที่บ้านได้ทั้งคอร์ส
ชื่อคอร์ส : PACK 2 TOEFL Advanced
รายละเอียด : -
ชื่อคอร์ส : PACK 2 TOEFL Advanced @HOME
รายละเอียด : เนื้อหา TOEFL ระดับสอบแข่งขัน สำหรับเรียนต่อมหาวิทยาลัยภาคอินเตอร์ สอบแข่งขัน TOEFL iTP / CU-TEP - TU-GET เรียนที่บ้านได้ทั้งคอร์ส
ชื่อคอร์ส : PACK 2 TOEFL Advanced @S.E.L.F.100%
รายละเอียด : เนื้อหา TOEFL ระดับสอบแข่งขัน สำหรับเรียนต่อมหาวิทยาลัยภาคอินเตอร์ สอบแข่งขัน TOEFL iTP / CU-TEP - TU-GET เรียนที่บ้านได้ทั้งคอร์ส
ชื่อคอร์ส : PACK 3 TOEFL Super Advanced
รายละเอียด : -
ชื่อคอร์ส : PACK 3 TOEFL Super Advanced @HOME
รายละเอียด : เนื้อหา TOEFL ระดับสูง เนื้อหาเข้มข้น สำหรับเรียนต่อภาคอินเตอร์, ต่างประเทศ, ปริญญาโท เรียนที่บ้านได้ทั้งคอร์ส
ชื่อคอร์ส : PACK 3 TOEFL Super Advanced @S.E.L.F.100%
รายละเอียด : เนื้อหา TOEFL ระดับสูง เนื้อหาเข้มข้น สำหรับเรียนต่อภาคอินเตอร์, ต่างประเทศ, ปริญญาโท เรียนที่บ้านได้ทั้งคอร์ส
ชื่อคอร์ส : Start Up English S.E.L.F @Tablet
รายละเอียด : หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน - เรียนผ่าน Tablet ได้ทั้งคอร์ส
ชื่อคอร์ส : StartUp English
รายละเอียด : หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน รู้จริง ใช้ได้จริง เรียนได้แล้วทุก Platform