รายการสมัครเรียน 10 คอร์สเรียนทั้งหมด
ชื่อคอร์ส : ตะลุยโจทย์ Admission gat
รายละเอียด : พกความมั่นใจก่อนเข้าสู่สนามสอบ!!! ตะลุยโจทย์ข้อสอบ Admission ทุกสนาม
ชื่อคอร์ส : Admission GAT, O-NET, 9 วิชาสามัญ : Grammar + Conver
รายละเอียด : เตรียมสอบ Admission ทุกสนาม ตะลุยเฉพาะ Part Grammar + Conver
ชื่อคอร์ส : Admission GAT, O-NET, 9 วิชาสามัญ : Vocab + Reading + Simulation Test
รายละเอียด : เตรียมสอบ Admission ทุกสนาม ตะลุยเฉพาะ Part Vocab + Reading
ชื่อคอร์ส : Pack Admission GAT, O-NET, 9 วิชาสามัญ
รายละเอียด : คอร์สที่เด็ก ม.6 ต้องเรียน!!! เตรียมตัว Admission แบบเข้มข้นทุกสนาม แถมฟรี!!! ข้อสอบ GAT และ O-NET ปีล่าสุด
ชื่อคอร์ส : Pack Admission GAT, O-NET, 9 วิชาสามัญ @HOME
รายละเอียด : คอร์สที่เด็ก ม.6 ต้องเรียน!!! เตรียมตัว Admission แบบเข้มข้นทุกสนาม แถมฟรี!!! ข้อสอบ GAT และ O-NET ปีล่าสุด
ชื่อคอร์ส : Pack Admission GAT, O-NET, 9 วิชาสามัญ @S.E.L.F.100%
รายละเอียด : คอร์สที่เด็ก ม.6 ต้องเรียน!!! เตรียมตัว Admission แบบเข้มข้นทุกสนาม แถมฟรี!!! ข้อสอบ GAT และ O-NET ปีล่าสุด
ชื่อคอร์ส : Pack Admission GAT, O-NET, 9 วิชาสามัญ'58 @HOME Delivery
รายละเอียด : -
ชื่อคอร์ส : Pre Admission GAT, O-NET, 9 วิชาสามัญ
รายละเอียด : ทบทวนเนื้อหาพื้นฐานทุก Part เหมาะสำหรับน้องๆ ที่ยังไม่แม่นพื้นฐานภาษาอังกฤษ และกำลังเตรียมตัวสนาม Admission
ชื่อคอร์ส : Pre Admission GAT, O-NET, 9 วิชาสามัญ @HOME
รายละเอียด : ทบทวนเนื้อหาพื้นฐานทุก Part เหมาะสำหรับน้องๆ ที่ยังไม่แม่นพื้นฐานภาษาอังกฤษ และกำลังเตรียมตัวสนาม Admission
ชื่อคอร์ส : Pre Admission GAT, O-NET, 9 วิชาสามัญ @S.E.L.F.100%
รายละเอียด : ทบทวนเนื้อหาพื้นฐานทุก Part เหมาะสำหรับน้องๆ ที่ยังไม่แม่นพื้นฐานภาษาอังกฤษ และกำลังเตรียมตัวสนาม Admission