รายการสมัครเรียน 260 คอร์สเรียนทั้งหมด
ชื่อคอร์ส : ตะลุยโจทย์ สอบเข้าเตรียมฯและ ม.4โรงเรียนดัง ไทย-สังคม @S.E.L.F.100%
รายละเอียด : ฝึกทำโจทย์ และ วิเคราห์ข้อสอบ เตรียมฯ และ ม.4 โรงเรียนดัง ต่าง ๆ (30 ชม. อายุคอร์ส 3 เดือน)
ชื่อคอร์ส : ตะลุยโจทย์ Admission @HOME
รายละเอียด : พกความมั่นใจก่อนเข้าสู่สนามสอบ!!! ตะลุยโจทย์ข้อสอบ Admission ทุกสนาม
ชื่อคอร์ส : ตะลุยโจทย์ Admission gat
รายละเอียด : พกความมั่นใจก่อนเข้าสู่สนามสอบ!!! ตะลุยโจทย์ข้อสอบ Admission ทุกสนาม
ชื่อคอร์ส : ตะลุยโจทย์ O-NET ม.3 ไทย-สังคม @S.E.L.F.100%
รายละเอียด : ฝึกทำ โจทย์ และ วิเคราห์ข้อสอบสนามสอบ O-NET ม.3 (30 ชม. อายุคอร์ส 3 เดือน)
ชื่อคอร์ส : ตะลุยโจทย์ O-NET ไทย-สังคม (ม.3) @Home
รายละเอียด : ฝึกทำ โจทย์ และ วิเคราห์ข้อสอบสนามสอบ O-NET ม.3 (30 ชม. อายุคอร์ส 3 เดือน)
ชื่อคอร์ส : ตะลุยโจทย์สอบเข้าเตรียมฯ และม.4 โรงเรียนดัง
รายละเอียด : ตะลุยโจทย์ข้อสอบเตรียมฯ สร้างความพร้อมก่อนลงสนามสอบจริง!!!
ชื่อคอร์ส : ตะลุยโจทย์สอบเข้าเตรียมฯ และม.4 โรงเรียนดัง @HOME
รายละเอียด : ตะลุยโจทย์ข้อสอบเตรียมฯ สร้างความพร้อมก่อนลงสนามสอบจริง!!!
ชื่อคอร์ส : ตะลุยโจทย์และสอบเข้า EP ม.ต้น @S.E.L.F.100%
รายละเอียด : ผึกทำโจทย์สอบเข้าม.1 EP พร้อมเก็งข้อสอบ เพิ่มเทคนิคและประสบการณ์การทำโจทย์
ชื่อคอร์ส : ปรับพื้นฐาน Grammar & Error ม.ต้น
รายละเอียด : -
ชื่อคอร์ส : ปรับพื้นฐาน Grammar & Error ม.ปลาย @HOME
รายละเอียด : ปรับพื้นฐานเนื้อหา ม.ปลาย ครบทุก Part
ชื่อคอร์ส : ปรับพื้นฐาน Grammar & Error ม.ปลาย @S.E.L.F.100%
รายละเอียด : ปรับพื้นฐานเนื้อหา ม.ปลาย ครบทุก Part
ชื่อคอร์ส : ปรับพื้นฐาน Grammar ม.ปลาย
รายละเอียด : ปรับพื้นฐานเนื้อหา ม.ปลาย ครบทุก Part
ชื่อคอร์ส : ปรับพื้นฐาน Vocab & Reading ม.ต้น
รายละเอียด : -
ชื่อคอร์ส : ปรับพื้นฐาน Vocab & Reading ม.ปลาย
รายละเอียด : -
ชื่อคอร์ส : รวมทักษะอังกฤษ ป.4 เทอม 1-2
รายละเอียด : -
ชื่อคอร์ส : สอบเข้า ม.1 โรงเรียนดัง
รายละเอียด : สรุปเนื้อหาประถม พร้อมสอบเข้า ม.1 ให้น้องๆ เจอโจทย์จริง + เก็งข้อสอบ
ชื่อคอร์ส : สอบเข้า ม.1 โรงเรียนดัง และ O-NET ประถม @HOME
รายละเอียด : สรุปเนื้อหาประถม พร้อมสอบเข้า ม.1 ให้น้องๆ เจอโจทย์จริง + เก็งข้อสอบ
ชื่อคอร์ส : สอบเข้า ม.1 โรงเรียนดัง และ O-NET ประถม @S.E.L.F.100%
รายละเอียด : สรุปเนื้อหาประถม พร้อมสอบเข้า ม.1 ให้น้องๆ เจอโจทย์จริง + เก็งข้อสอบ
ชื่อคอร์ส : สอบเข้าเตรียมฯ และ O-NET ม.3
รายละเอียด : คอร์สเข้มข้น อันดับ 1 เหมาะกับน้องๆ ม.3 ที่เตรียมตัวสอบแข่งขันเข้าโรงเรียนเตรียมฯ และ ม.4 โรงเรียนดังต่างๆ แถมฟรี!!! ข้อสอบปีล่าสุด
ชื่อคอร์ส : สอบเข้าเตรียมฯ และ O-NET ม.3 @HOME
รายละเอียด : คอร์สเข้มข้น อันดับ 1 เหมาะกับน้องๆ ม.3 ที่เตรียมตัวสอบแข่งขันเข้าโรงเรียนเตรียมฯ และ ม.4 โรงเรียนดังต่างๆ แถมฟรี!!! ข้อสอบปีล่าสุด
ชื่อคอร์ส : สอบเข้าเตรียมฯ และ O-NET ม.3 @S.E.L.F.100%
รายละเอียด : คอร์สเข้มข้น อันดับ 1 เหมาะกับน้องๆ ม.3 ที่เตรียมตัวสอบแข่งขันเข้าโรงเรียนเตรียมฯ และ ม.4 โรงเรียนดังต่างๆ แถมฟรี!!! ข้อสอบปีล่าสุด
ชื่อคอร์ส : สอบเข้าเตรียมฯ O-NET ม.ต้น ประวัติศาสตร์ @Home
รายละเอียด : เนื้อหาประวัติศาสตร์ไทยและสากล ที่ออกสอบในระดับมัธยมต้น (30 ชม. อายุคอร์ส 3 เดือน)
ชื่อคอร์ส : สอบเข้าเตรียมฯ O-NET ม.ต้น ประวัติศาสตร์ @S.E.L.F.100%
รายละเอียด : เนื้อหาประวัติศาสตร์ไทยและสากล ที่ออกสอบในระดับมัธยมต้น (30 ชม. อายุคอร์ส 3 เดือน)
ชื่อคอร์ส : โค้งสุดท้าย O-NET ม.6 3 พ.ศ.
รายละเอียด : -
ชื่อคอร์ส : 9 วิชาสามัญ - อังกฤษ
รายละเอียด : สอบตรง 9 วิชาสามัญ มีแค่รอบเดียว ต้องห้ามพลาด!!!
ชื่อคอร์ส : 9 วิชาสามัญ - อังกฤษ @HOME
รายละเอียด : สอบตรง 9 วิชาสามัญ มีแค่รอบเดียว ต้องห้ามพลาด!!!
ชื่อคอร์ส : 9 วิชาสามัญ - อังกฤษ @S.E.L.F.100%
รายละเอียด : สอบตรง 9 วิชาสามัญ มีแค่รอบเดียว ต้องห้ามพลาด!!!
ชื่อคอร์ส : Admission สังคมฯ (ประวัติศาสตร์ไทยและสากล) @Home
รายละเอียด : เนื้อหาประวัติศาสตร์ไทยและสากล ที่ออกสอบในระดับมัธยมปลาย (30 ชม. อายุคอร์ส 3 เดือน)
ชื่อคอร์ส : Admission สังคมฯ (ประวัติศาสตร์ไทยและสากล) @S.E.L.F.100%
รายละเอียด : เนื้อหาประวัติศาสตร์ไทยและสากล ที่ออกสอบในระดับมัธยมปลาย (30 ชม. อายุคอร์ส 3 เดือน)
ชื่อคอร์ส : Admission GAT, O-NET, 9 วิชาสามัญ : Grammar + Conver
รายละเอียด : เตรียมสอบ Admission ทุกสนาม ตะลุยเฉพาะ Part Grammar + Conver