AS015-100776 : TCAS Admission @S.E.L.F.100%
รายละเอียดสินค้า

สรุปเนื้อหา Grammar, Vocab, Conver. ที่พบบ่อยในข้อสอบ TCAS ทุกสนาม ซึ่งแต่ละสนามมักเน้นแต่ละเรื่องแตกต่างกันไป น้องๆ จะได้เรียนเทคนิคการทำข้อสอบทุก Part ไล่ระดับความยากของโจทย์จากพื้นฐานไปซับซ้อน พร้อมฝึกทำโจทย์จริง Update ข้อสอบใหม่ทุกปี และเก็งข้อสอบใหม่ทั้งชุด (Simulation Test) มากที่สุด!!! กับโจทย์มากกว่า 3,000 ข้อ รวม Premium Exercise ที่รวมโจทย์ท้าทายจากข้อสอบต่างประเทศ และข้อสอบทุนต่างๆ

แถมฟรี!!! ข้อสอบ GAT และข้อสอบ O-NET ปีล่าสุด รวมมูลค่า 3,800 บาทสั่งซื้อสินค้า