AU028-100960 : สอบเข้าเตรียมฯ และ O-NET ม.3 ปี 60 @SELF U
รายละเอียดสินค้า

สรุปเนื้อหา Grammar, Vocab, Conver. ที่พบบ่อยในข้อสอบเตรียมฯ และเทคนิคการทำข้อสอบทุก Part ไล่ระดับความยากของโจทย์จากพื้นฐานไปซับซ้อน พร้อมฝึกทำโจทย์จริง Update ข้อสอบใหม่ทุกปี และเก็งข้อสอบใหม่ทั้งชุด (Simulation Test)

แถมฟรี!!! ข้อสอบเตรียมฯ ปีล่าสุด 1 ฉบับ มูลค่า 1,900 บาท
สั่งซื้อสินค้า