AU039-101300 : TCAS Admission @SELF U
รายละเอียดสินค้า

สรุปเนื้อหา Grammar, Vocab, Conver. ที่พบบ่อยในข้อสอบ TCAS ทุกสนาม ซึ่งแต่ละสนามมักเน้นแต่ละเรื่องแตกต่างกันไป น้องๆ จะได้เรียนเทคนิคการทำข้อสอบทุก Part ไล่ระดับความยากของโจทย์จากพื้นฐานไปซับซ้อน พร้อมฝึกทำโจทย์จริง Update ข้อสอบใหม่ทุกปี และเก็งข้อสอบใหม่ทั้งชุด (Simulation Test) มากที่สุด!!! กับโจทย์มากกว่า 3,000 ข้อ รวม Premium Exercise ที่รวมโจทย์ท้าทายจากข้อสอบต่างประเทศ และข้อสอบทุนต่างๆ

ส่งฟรี
สั่งซื้อสินค้า