BH002-200177 : Pack ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.1 และ O-NET อัตนัย (ไทย-สังคมฯ) @Home
รายละเอียดสินค้า

เหมาะสำหรับน้องระดับประถมปลายเพื่อเตรียมตัวสอบเข้าม. 1โรงเรียนดังต่างๆ เช่น โรงเรียนสาธิตต่าง ๆ, สตรีวิทยา, สามเสน,ศึกษานารี, สวนกุหลาบ ฯลฯ
สั่งซื้อสินค้า