EU001-400203 : Basic Pronunciation & Cultural Understanding @SELF U
รายละเอียดสินค้า

เหมาะสำหรับนักเรียนระดับมัธยมต้น-ปลาย ที่ต้องการฝึกพูดภาษาอังกฤษ ให้เป็นธรรมชาติ และออกเสียงได้อย่างถูกต้อง พร้อมได้เรียนรู้สำนวนต่างๆทั้งแบบทางการและไม่เป็นทางการ เนื้อหา 4 ชั่วโมง 7 บทเรียน
สั่งซื้อสินค้า