AU006-100334 : Pre Admission GAT & O-NET & 9 วิชาสามัญ @SELF U
รายละเอียดสินค้า

สรุปทบทวนเนื้อหา Grammar, Vocab, Conver. ที่พบบ่อยในข้อสอบ Admission ทุกสนามอย่างละเอียด เหมาะสำหรับนักเรียนที่ยังไม่แม่นพื้นฐานภาษาอังกฤษ หรือไม่เคยเรียน Enconcept มาก่อน น้องๆ จะได้เรียนเทคนิคพื้นฐานในการทำโจทย์จากข้อสอบ Admission ทุกสนาม
สั่งซื้อสินค้า