BS004-200013 : Pack ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.1 และ O-NET อัตนัย ไทย-สังคมฯ @S.E.L.F.100%
รายละเอียดสินค้า

เหมาะสำหรับน้องระดับประถมปลายเพื่อเตรียมตัวสอบเข้าม. 1โรงเรียนดังต่างๆ เช่น โรงเรียนสาธิตต่าง ๆ, สตรีวิทยา,สามเสน,ศึกษานารี,สวนกุหลาบ ฯลฯ
สั่งซื้อสินค้า