BS014-200129 : PAT5 (ความถนัดทางวิชาชีพครู) @S.E.L.F.100%
รายละเอียดสินค้า

รวมเนื้อหาที่จำเป็นต้องใช้สอบจริง ทั้งภาษาไทย,สังคม,ตรรกศาสตร์, จิตวิทยาครู, คณิตศาสตร์ รวมถึงการทำความเข้าใจและเรียนรู้เทคนิคการทำข้อสอบอนุกรมรูปภาพ เพื่อพิชิตข้อสอบ
สั่งซื้อสินค้า