BS017-200072 : Pack สอบตรงนิติศาสตร์ @S.E.L.F.100%
รายละเอียดสินค้า

รวมเนื้อหานิติศาสตร์ ตะลุยโจทย์+ แนวข้อสอบอัตนัย+ข้อสอบนิติศาสตร์(Inter) การอ่านจับใจความ การย่อความ การเขียนเรียงความและหลักการสอบอัตนัยเพื่อสอบนิติศาสตร์ สอนและให้คำแนะนำโดยผู้มีประสบการณ์ตรง
สั่งซื้อสินค้า