AS008-100160 : Pre สอบเข้าเตรียม และ O-NET ม.3 @S.E.L.F.100%
รายละเอียดสินค้า

สรุปทบทวนเนื้อหา Grammar, Vocab, Conver. ที่พบบ่อยในข้อสอบเตรียมฯ อย่างละเอียด เหมาะสำหรับนักเรียนที่ยังไม่แน่นพื้นฐานภาษาอังกฤษ หรือไม่เคยเรียน Enconcept มาก่อน น้องๆ จะได้เรียนเทคนิคพื้นฐานในการทำโจทย์จากข้อสอบสนามสอบเตรียมฯ
สั่งซื้อสินค้า