CS026-500013 : Level A1 เล่ม2 @S.E.L.F.100%
รายละเอียดสินค้า

ทุกครั้งมีการทวนคำศัพท์ Dictation ให้น้องๆ เตรียมพร้อมกับภาษาอังกฤษที่ยากขึ้น เนื้อหาจำนวน 48 ชม. อายุคอร์ส 6 เดือน
สั่งซื้อสินค้า