BU002-200250 : ความถนัดแพทย์ พาร์ตการอ่านวิเคราะห์ @SELF U
รายละเอียดสินค้า

สอนเทคนิกการทำข้อสอบพาร์ตของการอ่าน ซึ่งมีในทุกสนามสอบ เนื้อหา 9 ชม. อายุ 2 เดือน แถมฟรี !! คอร์สการอ่านจับใจความ
สั่งซื้อสินค้า