DH016-300065 : Business Writing 1_@Home_Shop Online
รายละเอียดสินค้า

"คอร์สเรียนปรับพื้นฐานและเพิ่มทักษะในการเขียนจดหมายเชิงธุรกิจอย่างมืออาชีพ"

★ ปรับพื้นฐานการเขียนจดหมาย

★ สรุปเทคนิคการเขียนพร้อมเพิ่มทักษะการเขียนจดหมายเชิงธุรกิจอย่างมีประสิทธภาพ
สั่งซื้อสินค้า