DS014-300016 : English For University 1_@S.E.L.F. 100%_Shop Online
รายละเอียดสินค้า

"คอร์สเรียนปรับพื้นฐาน" ภาษาอังกฤษเพื่อนักศึกษาทุกมหาวิทยาลัย

★ ปรับพื้นฐาน Grammar และ Vocab
★ เทคนิคการอ่านออกเสียงอย่างมั่นใจสั่งซื้อสินค้า