อังกฤษสำคัญต้องเก่งให้เต็ม MAx enconcept WE teach to the MAX เปิดใน ทำไมเรียนภาษาอังกฤษต้องที่ ENCONCEPT เท่านั้น